Početak elektrijade


19 / мај / 2018

57. međunarodni susret studenata elektrotehnike – ELEKTRIAJDA 2017. održaće se u terminu od 20.05 do 25.05 2017. u Crnoj Gori: Budva-Bečići


more info

Bečići, Crna Gora

All day.