Deo pravilnika NAUKATakmičenja u sportskim i naučnim disciplinama predstavljaju glavni takmičarski program Elektrijade. Posebno se održavaju takmičenja u 15 naučnih disciplina. Za svaku disciplinu odgovoran je mentor takmičenja. Mentori su renomirani profesori koji dolaze sa fakulteta učesnika Elektrijade i svojim stručnim i naučnim integritetom garantuju kvalitet i pravilnost takmičenja. Pored mentora svi nastavnici iz te discipline sačinjavaju stručnu komisiju koja između ostalih zaduženja pregleda zadatke i održava uvid u radove na kome se odlučuje o žalbama takmičara na broj ostvarenih poena. Na ovaj način obezbeđuje se konherentnost i ravnopravnost među takmičarima sa različitih fakulteta. Tokom samog takmičenja u prostorijama gde se održavaju takmičenja za regularnost su zaduženi nastavnici sa različitih fakulteta koji nisu članovi stručne komisije za taj predmet.

Svaki student se individualno takmiči na takmičenjima u nauci. Pored individualnog takmičari mogu biti i deo tročlane ekipe fakulteta na kome studiraju. Fakulteti mogu imati najviše dve ekipe iz svake discipline. Zbir poena članova bolje plasirane ekipe predstavlja poene fakulteta. Nakon održavanja svih takmičenja određuje se plasman fakulteta u nauci, a zajedno sa rezultatima u sportskim disciplinama i generalni plasman fakulteta.

Višedecenijsko iskustvo u organizaciji takmičenja, učešće velikog broja nastavnika sa najvišim akademskim integritetom doprineo je tome da naučna takmičenja u Elektrijadi predstavljaju najrenomiranije takmičenje studenata elektrotehnike i računarstva u regionu i šire. Osvojene nagrade u naučnim takmičenjima predstavljaju studentima značajan dodatak diplomi koji im omogućava lakši pristup najboljim radnim mestama i profesionalnim karijerama.

Materijali sa ranijih Elektrijada raspoređeni po predmetima se nalaze na linkovima na ovoj stranici, a Pravilnik za takmičenja u naučnim disciplinama u elektronskom formatu možete preuzeti ovde.